Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteprotokollside 3
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/TING-032/J
Lenke til Arkivportalen
TING-032: Østerdalen sorenskriveri
J: SKIFTEFORVALTNING
Skiftekort 1772 - 1823 Hedmark fylke
Østerdalen sorenskr.
Alfabetisk sortert. Gammel skanning bakerst i bildesekvensen. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Skiftekort Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere