Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Hedemarken sorenskriveri

SKIFTEFORVALTNING
Skifteprotokollside 3
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/TING-034/J
Lenke til Arkivportalen
Hedemarken sorenskriveri J: SKIFTEFORVALTNING
Skiftekort 1663 - 1743 Hedmark fylke
Hedemarken sorenskr.
Alfabetisk sortert. Gammel skanning bakerst i bildesekvensen. Skifteprotokoller 1743-1777 er tapt. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Skiftekort Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere