Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Sør-Gudbrandsdal tingrett

SKIFTE
Skifteprotokollside 3
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/TING-004/J
Lenke til Arkivportalen
Sør-Gudbrandsdal tingrett J: SKIFTE
Skiftekort 1658 - 1885 Oppland fylke
Sør-Gudbrandsdal sorenskr.
Mellom-Gudbrandsdal sorenskr.
Gudbrandsdal sorenskr.
Alfabetisk sortert. Gammel skanning bakerst i bildesekvensen. Ogaå henvisninger til skifteprotokoller for Mellom-Gudbrandsdal sorenskriveri (1843-1909) for gårder som tilhørte det senere Sør-Gudbrandsdal sorenskriveri. Fron tilhørte Nord-Gudbrandsdal fra 1731, men ble allerede i 1734 overført til Sør-Gudbrandsdal. Særlig omkring denne perioden kan skiftekort for Fron finnes både i Nord- og Sør-Gudbrandsdal. Sør-Gudbrandsdal omfattet inntil 1891 også Sollia. Skiftekort for Sollia kan også være plassert under Sør-Østerdal sorenskriveri. Merk at byfogden i Lillehammer har egne skifteprotokoller fra 1844 som ikke dekkes av skiftekortene. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Skiftekort Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere