Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1851 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1852 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1853 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1854 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1852-1854 upaginert
Dødsfallsprotokollside 1863 upaginert
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1855 2
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1856 4
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1857 7
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1858 10
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1859 13
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1860 17
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1861 20
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1862 25
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1854-1855 29
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1856 30
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1857 31
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1858 32
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1859 33
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1860 35
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1861 36
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1862 38
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1863 3
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1864 5
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1865 8
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1866 10
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1867 13
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1868 17
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1869 20
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1870 23
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1871 27
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1872 30
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1873 33
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1874 37
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1875 40
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1876 43
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1877 45
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1878 49
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1879 51
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1863 47
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1864 49
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1865 52
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1866 61
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1867 63
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1868 67
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1869 70
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1870 73
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1871 76
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1872 79
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1873 83
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1874 86
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1875 87
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1876 88
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1877 89
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1878-1879 90
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1880 91
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1880 1
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1881 3
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1882 6
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1883 10
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1884 12
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1885 16
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1886 20
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1887 24
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1888 27
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1880-1881 29
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1882-1883 30
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1884-1885 31
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1886-1887 32
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1888 33
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1888 1
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1889 6-7
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1890 14-15
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1891 20-21
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1892 26-27
Dødsfallsprotokollside Fåberg 1893 36-37
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1888-1889 52-53
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1890-1891 54-55
Dødsfallsprotokollside Gausdal 1892-1893 56-57
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/TING-004/J/Jd/Jda/L0002
Lenke til Arkivportalen
TING-004: Sør-Gudbrandsdal tingrett
J: SKIFTE
Jd: Dødsfallsprotokoller
Jda: Dødsfallsprotokoller - landet
L0002: Dødsfallsprotokoll - Fåberg og Gausdal
Dødsfallsprotokoll nr. 2 /1851 - 1893 Oppland fylke
Sør-Gudbrandsdal sorenskr.
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Dommere og skrivere