Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Moss sorenskriveri

Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0
Registerside upaginert
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10168
Lenke til Arkivportalen
Moss sorenskriveri Skifteforhandlingsprotokoll nr. 6 /29.01.1892 - 13.09.1894 Østfold fylke
Moss sorenskr.
Gammelt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere