Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Nedre Romerike sorenskriveri

SKIFTE, Skifteregistrering, skiftebehandling og skifteutlodning, Skifteregistreringsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside 760b-761a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10469/H/He/Hea/L0001
Lenke til Arkivportalen
Nedre Romerike sorenskriveri H: SKIFTE
He: Skifteregistrering, skiftebehandling og skifteutlodning
Hea: Skifteregistreringsprotokoller
L0001: Skifteregistreringsprotokoll
Skifteregistreringsprotokoll nr. 1/09.12.1829 - 19.06.1845 Akershus fylke
Nedre Romerike sorenskr.
Enkelte forretninger fra 1826. Gammelt alfabetisk navneregister. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere