Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Sønnafjelske bergamt

Skifte
Skifteprotokollside 1a
Registerside 425b-426a
Notatside 430b-431a
Autorisasjonsside 431b-432a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/EA-5262/I/L0003
Lenke til Arkivportalen
Sønnafjelske bergamt I: Skifte
L0003: Skifteprotokoll for sønnafjelske bergverk utenfor Kongsberg bergstad og Vallø saltverk
Skifteprotokoll nr. 3 /05.07.1776 - 15.01.1807 - Skifteprotokoll for sønnafjelske bergverk utenfor Kongsberg bergstad og Vallø saltverk. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Industri Bergverk og gruvedrift Statlige arkiver Dommere og skrivere