Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Byfogd og Byskriver i Bergen

Bergen skifterett, Dødsfall - Dødsfalljournaler/lister
Dødsfallsprotokollside 1886 0b-1a
Dødsfallsprotokollside 1887 1b-2a
Dødsfallsprotokollside 1888 22b-23a
Dødsfallsprotokollside 1889 51b-52a
Dødsfallsprotokollside 1890 75b-76a
Dødsfallsprotokollside 1891 100b-101a
Dødsfallsprotokollside 1892 133b-134a
Autorisasjonsside 1886 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-3401/06/06Na/L0005
Lenke til Arkivportalen
Byfogd og Byskriver i Bergen 06: Bergen skifterett
06Na: Dødsfall - Dødsfalljournaler/lister
L0005: Dødsfallsjournaler
Dødsfallsprotokoll nr. 5 /1886 - 1892 Bergen fylke
Bergen byfogd
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Dommere og skrivere