Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Dødsfallsprotokollside 1956 1
Dødsfallsprotokollside 1957 372
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3401/06/06Na/L0031
Lenke til Arkivportalen
A-3401: Byfogd og Byskriver i Bergen
06: Bergen skifterett
06Na: Dødsfall - Dødsfalljournaler/lister
L0031: Dødsfallsjournaler
Dødsfallsprotokoll nr. 31 /1956 - 1957 Bergen fylke
Bergen byfogd
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Dommere og skrivere