Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Dødsfallsprotokollside 1942 1
Dødsfallsprotokollside 1943 186
Dødsfallsprotokollside 1944 387
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3401/06/06Na/L0023
Lenke til Arkivportalen
A-3401: Byfogd og Byskriver i Bergen
06: Bergen skifterett
06Na: Dødsfall - Dødsfalljournaler/lister
L0023: Dødsfallsjournaler
Dødsfallsprotokoll nr. 23 /1942 - 1944 Bergen fylke
Bergen byfogd
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver Dommere og skrivere