Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete

Skifte, Registre og skiftelister, Registre til dødsfallsprotokollene
Registerside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10452/H/Ha/Haa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete H: Skifte
Ha: Registre og skiftelister
Haa: Registre til dødsfallsprotokollene
L0003: Register til dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokollregister nr. 3 /1930 - 1941 Akershus fylke
Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete div.
Det alfabetiske registeret gjelder for hele perioden 1930-1941. Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver