Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo skifterett

DØDSFALLSMELDINGER, Dødsfallsprotokoller, Dødsfallsprotokoller - avdeling II
Dødsfallsprotokollside 1917 1
Løst vedlegg 1958 14
Dødsfallsprotokollside 1917 14
Dødsfallsprotokollside 1918 69
Løst vedlegg 1966 89
Dødsfallsprotokollside 1918 89
Løst vedlegg 1977 123
Dødsfallsprotokollside 1918 123
Dødsfallsprotokollside 1919 247
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10383/G/Ga/Gac/L0009
Lenke til Arkivportalen
Oslo skifterett G: DØDSFALLSMELDINGER
Ga: Dødsfallsprotokoller
Gac: Dødsfallsprotokoller - avdeling II
L0009: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. C 9 /18.06.1917 - 10.02.1919 Oslo fylke
Oslo skifterett div.
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver