Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1892 1
Dødsfallsprotokollside 1893 47
Dødsfallsprotokollside 1894 168
Dødsfallsprotokollside 1895 307
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10383/G/Ga/Gaa/L0016
Lenke til Arkivportalen
A-10383: Oslo skifterett
G: DØDSFALLSMELDINGER
Ga: Dødsfallsprotokoller
Gaa: Dødsfallsprotokoller - de eldste
L0016: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. A 16 /05.08.1892 - 11.03.1895 Oslo fylke
Oslo skifterett div.
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver