Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1980 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger AV/SAST-A-101408/002/G/Ge/L0014
Lenke til Arkivportalen
SAST-A-101408: Stavanger byfogd
002: Avleveringer etter 1988
G: Skiftevesen
Ge: Skifteutlodningsprotokoller
L0014: Utlodningsprotokoll
Skifteutlodningsprotokoll nr. 14 /02.01.1980 - 30.06.1980 Rogaland fylke
Stavanger byfogd
Side 161a-432; register i L0013. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere