Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteutlodninger 1978 upaginert
Skifteutlodninger 1979 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger AV/SAST-A-101408/002/G/Ge/L0012
Lenke til Arkivportalen
SAST-A-101408: Stavanger byfogd
002: Avleveringer etter 1988
G: Skiftevesen
Ge: Skifteutlodningsprotokoller
L0012: Utlodningsprotokoll
Skifteutlodningsprotokoll nr. 12 /18.12.1978 - 02.07.1979 Rogaland fylke
Stavanger byfogd
Side 184-483; register i L0011. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere