Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0012b
Lenke til Arkivportalen
SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0012a
Lenke til Arkivportalen
SAKO-A-134: Vest-Telemark sorenskriveri
H: Skifte
Ha: Skiftebehandling
Haa: Skifteprotokoller
L0012b: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 12 /10.04.1776 - 20.11.1781 - Skifte nr. 82-366. Gl. gårdsregister. - Protokollens nummer avviker fra nummeret på filmingsplakaten. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere