Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Registerside upaginert
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0014a
Lenke til Arkivportalen
SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0014b
Lenke til Arkivportalen
A-135: Nedre Telemark sorenskriveri
H: Skifte
Hb: Skiftebehandling
Hba: Skifteprotokoller
L0014a: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 14 /23.05.1757 - 11.12.1764 Telemark fylke
Nedre Telemark sorenskr.
Fol. 1-682. Gl. alf. register. - Protokollens nummer avviker fra nummeret på filmingsplakaten. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere