Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0008
Lenke til Arkivportalen
A-135: Nedre Telemark sorenskriveri
H: Skifte
Hb: Skiftebehandling
Hba: Skifteprotokoller
L0008: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 8 /26.02.1720 - 20.10.1727 Telemark fylke
Nedre Telemark sorenskr.
Fol. 1-472. Alf. navneregister. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere