Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger byfogd

Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord, Skifteretten, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101408/001/5/50/503BB/L0005
Lenke til Arkivportalen
Stavanger byfogd 5: Overformynderi, arv og skifte, konkurs og akkord
50: Skifteretten
503BB: Skifteprotokoller
L0005: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. BB 5 /1769 - 1791 Rogaland fylke
Stavanger byfogd
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere