Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Rakkestad sorenskriveri

Skiftebehandling, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 0b-1a
Notatside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-10686/H/Hb/L0011
Lenke til Arkivportalen
Rakkestad sorenskriveri H: Skiftebehandling
Hb: Skifteprotokoller
L0011: Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 11 /20.12.1823 - 12.10.1829 Østfold fylke
Rakkestad sorenskr.
Avskrift av fremlagte bilag på senere sider enn skiftesamlingen. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere