Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo skifterett

DØDSFALLSMELDINGER, Dødsfallsprotokoller, Dødsfallsprotokoller - de eldste
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Dødsfallsprotokollside 1864 0b-1a
Dødsfallsprotokollside 1865 32b-33a
Dødsfallsprotokollside 1866 69b-70a
Dødsfallsprotokollside 1867 122b-123a
Dødsfallsprotokollside 1868 178b-179a
Dødsfallsprotokollside 1869 239b-240a
Dødsfallsprotokollside 1870 281b-282a
Kildeinformasjon
SAO/A-10383/G/Ga/Gaa/L0007
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo skifterett G: DØDSFALLSMELDINGER
Ga: Dødsfallsprotokoller
Gaa: Dødsfallsprotokoller - de eldste
L0007: Dødsfallsprotokoll
Dødsfallsprotokoll nr. A 7/02.01.1864 - 11.01.1870 Oslo fylke
Oslo skifterett div.
- Skifte og arv Dødsfallsprotokoller og dødsfallsregister Personopplysninger Død og begravelse Statlige arkiver