Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 16b-17a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/TING-024/J/Ja/L0012A
Lenke til Arkivportalen
TING-024: Solør og Østerdalen sorenskriveri
J: SKIFTEFORVALTNING
Ja: Skifteprotokoller
L0012A: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 12 /03.01.1757 - 28.04.1764 Hedmark fylke
Solør og Østerdalen sorenskr.
Første 15 blad mangler. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere