Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/TING-024/J/Ja/L0005
Lenke til Arkivportalen
TING-024: Solør og Østerdalen sorenskriveri
J: SKIFTEFORVALTNING
Ja: Skifteprotokoller
L0005: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 5 /27.10.1735 - 08.10.1738 Hedmark fylke
Solør og Østerdalen sorenskr.
Separat register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere