Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim byfogd

Skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 422
Registerside 850b-851a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0003/1/3/3A/L0015
Lenke til Arkivportalen
Trondheim byfogd 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0015: Skifteprotokoll - gml.nr.13b. (m/ register)
Skifteprotokoll nr. 13b /1739 - 1747 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim byfogd
Fol. 422-856. Med register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere