Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim byfogd

Skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 1a
Registerside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0003/1/3/3A/L0011
Lenke til Arkivportalen
Trondheim byfogd 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0011: Skifteprotokoll - gml.nr.11a. U
Skifteprotokoll nr. 11a /1732 - 1735 Sør-Trøndelag fylke
Trondheim byfogd
Fol. 1-422. Register bak i bok 3A0012. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere