Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Helgeland sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside 466b-467a
Autorisasjonsside 478b-479a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0004/3/3A/L0106
Lenke til Arkivportalen
Helgeland sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0106: Skifteprotokoll 51
Skifteprotokoll nr. 51 /21.10.1850 - 30.12.1861 Nordland fylke
Helgeland sorenskr.
Protokollen er brukt av Sorenskriveren i Søndre Helgeland etter delingen av embetet. Med register. (Eldre nr. 8). Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere