Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Helgeland sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside 560b-561a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0004/3/3A/L0104
Lenke til Arkivportalen
Helgeland sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0104: Skifteprotokoll 49
Skifteprotokoll nr. 49 /27.10.1845 - 14.10.1859 Nordland fylke
Helgeland sorenskr.
Med register. (Eldre nr. 3). Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere