Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Orkdal sorenskriveri

Skifte, Skifte/Skifteutlodnings/Skifteslutningsprotokoller
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4169/1/3/3Aa/L0007
Lenke til Arkivportalen
Orkdal sorenskriveri 3: Skifte
3Aa: Skifte/Skifteutlodnings/Skifteslutningsprotokoller
L0007: Skifteprotokoller
Skifteprotokoll nr. 7 /13.01.1767 - 03.12.1782 Sør-Trøndelag fylke
Orkdal sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere