Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

SKIFTE, Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
Skifteprotokollside 1
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/3/3A/L0027
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 3: SKIFTE
3A: Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
L0027: Skifteprotokoll nr. 25
Skifteprotokoll nr. 25/1822 - 1830 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
Gammelt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere