Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

SKIFTE, Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 25
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/3/3A/L0021
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 3: SKIFTE
3A: Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
L0021: Skifteprotokoll nr. 19
Skifteprotokoll nr. 19 /1792 - 1797 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere