Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller, SKIFTE
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/3/3A/L0019
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 3A: Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
3: SKIFTE
L0019: Skifteprotokoll nr. 17
Skifteprotokoll nr. 17 /1783 - 1787 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere