Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

SKIFTE, Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 707b-708a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/3/3A/L0017
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 3: SKIFTE
3A: Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
L0017: Skifteprotokoll nr. 15
Skifteprotokoll nr. 15/1776 - 1781 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere