Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

SKIFTE, Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/3/3A/L0011
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 3: SKIFTE
3A: Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
L0011: Skifteprotokoll nr. 10a
Skifteprotokoll nr. 10a/1750 - 1755 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
Fol. 1-279. Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere