Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

SKIFTE, Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
upaginert
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/3/3A/L0011
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 3: SKIFTE
3A: Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
L0011: Skifteprotokoll nr. 10a
Skifteprotokoll nr. 10a /1750 - 1755 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
Fol. 1-279. Nytt register. - Det later til å være en feilfoliering i protokollen, og at det ikke finnes noen folio 161-169. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere