Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Nordmøre sorenskriveri

SKIFTE, Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0-1
Registerside 1149-1150
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4132/1/3/3A/L0007
Lenke til Arkivportalen
Nordmøre sorenskriveri 3: SKIFTE
3A: Skifteprotokoller/utlodningsprotokoller
L0007: Skifteprotokoll nr. 7
Skifteprotokoll nr. 7 /1731 - 1736 Møre og Romsdal fylke
Nordmøre sorenskr.
Gammelt register bakerst. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere