Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Molde byfogd

Skifte, Skifteutloddningsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 1
Registerside 186
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0025/3/3Ab/L0001
Lenke til Arkivportalen
Molde byfogd 3: Skifte
3Ab: Skifteutloddningsprotokoller
L0001: Skifteutlodningsprotokoll
Skifteutlodningsprotokoll nr. 3Ab 01 /16.04.1842 - 17.12.1867 Møre og Romsdal fylke
Molde byfogd
- Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere