Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Molde byfogd

Skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 289b-290a
Registerside 558b-559a
Notatside 562b-563a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0025/3/3Aa/L0004
Lenke til Arkivportalen
Molde byfogd 3: Skifte
3Aa: Skifteprotokoller
L0004: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 3Aa 04 /06.03.1801 - 01.11.1822 Møre og Romsdal fylke
Molde byfogd
Fol. 290-562. Gammelt register bakerst. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere