Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteprotokollside 564-565
Registerside 1145-1146
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0025/3/3Aa/L0002
Lenke til Arkivportalen
A-0025: Molde byfogd
3: Skifte
3Aa: Skifteprotokoller
L0002: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 3Aa 02 /20.09.1768 - 16.10.1787 Møre og Romsdal fylke
Molde byfogd
Pag. 565-1155. Gammelt register bakerst. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere