Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
Skifteprotokollside 1
Registerside 476
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0017
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0017: Skifteutlodnings Protokoll 3
Skifteutlodningsprotokoll nr. 17 /03.01.1832 - 06.03.1840 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Gammelt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere