Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 1
Registerside 588
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0016
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0016: Skifteutlodnings Protokoll 2
Skifteutlodningsprotokoll nr. 16 /15.10.1823 - 20.12.1831 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Gammelt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere