Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 1
Registerside 476
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0015
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0015: Skifteutlodnings Protokoll 1
Skifteutlodningsprotokoll nr. 15 /21.08.1821 - 14.10.1823 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Gammelt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere