Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Registerside upaginert
Skifteprotokollside upaginert
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0013
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0013: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 13 /30.04.1802 - 17.04.1812 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere