Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, SKIFTEPROTOKOLLER/SKIFTEUTLODNINGSPROTOKOLLER
Registerside upaginert
Skifteprotokollside upaginert
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0013
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: SKIFTEPROTOKOLLER/SKIFTEUTLODNINGSPROTOKOLLER
L0013: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 13/30.04.1802 - 17.04.1812 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere