Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside 467b-468a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0011
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0011: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 11 /18.02.1782 - 29.09.1789 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Gammelt register bakerst. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere