Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside 2-3
Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside 758b-759a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0009
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0009: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 9 /26.03.1761 - 06.06.1773 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt og gammelt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere