Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller, Skifte
Registerside 0-1
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0007
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
3: Skifte
L0007: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 7 /05.08.1740 - 16.01.1751 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt register. På innsiden av permen "skifteprotkoll no 9". Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere