Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, SKIFTEPROTOKOLLER/SKIFTEUTLODNINGSPROTOKOLLER
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside 1
Skifteprotokollside 1a
Kildeinformasjon
SAT/A-4149/1/3/3A/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: SKIFTEPROTOKOLLER/SKIFTEUTLODNINGSPROTOKOLLER
L0005: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 5/27.08.1707 - 23.04.1711 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt register. Pga. feilfoliering finnes ikke folio 167-176. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere