Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside 1
Skifteprotokollside 1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0005
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0005: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 5 /27.08.1707 - 23.04.1711 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt register. Pga. feilfoliering finnes ikke folio 167-176. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere