Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Registerside 0-1
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Skifteprotokollside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0004
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0004: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 4 /05.05.1702 - 03.05.1706 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere