Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, SKIFTEPROTOKOLLER/SKIFTEUTLODNINGSPROTOKOLLER
Registerside 0-1
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Skifteprotokollside upaginert
Kildeinformasjon
SAT/A-4149/1/3/3A/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: SKIFTEPROTOKOLLER/SKIFTEUTLODNINGSPROTOKOLLER
L0004: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 4/05.05.1702 - 03.05.1706 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere