Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Romsdal sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside 92b-93a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0002
Lenke til Arkivportalen
Romsdal sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0002: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 2 /05.07.1683 - 07.12.1687 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere