Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Registerside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-4149/1/3/3A/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-4149: Romsdal sorenskriveri
1: Hoveddel
3: Skifte
3A: Skifteprotokoller/skifteutlodningsprotokoller
L0001: Skifteprotokoll
Skifteprotokoll nr. 1 /10.03.1677 - 25.06.1683 Møre og Romsdal fylke
Romsdal sorenskr.
Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere