Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Etikett, tittel-, innholdsside upaginert
Skifteprotokollside 0b-1a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0030
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0030: Skifteprotokoll 21A
Skifteprotokoll nr. 21A/02.01.1792 - 24.04.1796 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Fol. 1-325.Register i 3A 31. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere