Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sunnmøre sorenskriveri

Skifte, Skifteprotokoller
Skifteprotokollside 0b-1a
Registerside 679b-680a
Autorisasjonsside upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-0005/3/3A/L0029
Lenke til Arkivportalen
Sunnmøre sorenskriveri 3: Skifte
3A: Skifteprotokoller
L0029: Skifteprotokoll 20
Skifteprotokoll nr. 20 /09.10.1787 - 30.09.1801 Møre og Romsdal fylke
Sunnmøre sorenskr.
Uryddig kronologi. Nytt register. Skifte og arv Skifteprotokoller og skiftedokumenter Personopplysninger Statlige arkiver Dommere og skrivere